UWAGA! Obecnie trwa przydział Kandydatów. Możliwość logowania na konto oraz sprawdzenia wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostanie uruchomiona w dniu 19-07-2024 godz. 12:00.


Drodzy Kandydaci,

w dniu
10-07-2024 godz. 15:00 został zakończony etap rejestracji wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, zmiany szkół, możliwość wprowadzenia osiągnięć oraz dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.


Uwaga!

W rekrutacji biorą udział tylko potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru wnioski wraz z kryteriami (oceny i osiągnięcia ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty). Informacja o potwierdzeniu wniosku i osiągnięć jest widoczna na stronie głównej, po zalogowaniu się na swoje konto w systemie rekrutacji.


W dniu 19-07-2024 godz. 12:00 w szkołach zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Po zalogowaniu się na konto kandydata, utworzone podczas rejestracji wniosku, będzie widoczna informacja o wynikach naboru.


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej krok po kroku - zobacz film


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej Etap II - Wprowadzanie osiągnięć - zobacz film


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w menu po lewej stronie.


Życzymy trafnych wyborów