Drodzy Kandydaci,


od 15-05-2024 do 29-05-2024 godz. 15:00 trwa rejestracja wniosków w systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 w Powiecie Mławskim.  


Aby zarejestrować wniosek, proszę skorzystać z opcji Zarejestruj. Zarejestrowany w systemie wniosek, należy wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru (wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji). Do wniosku, należy dołączyć wymagane dokumenty.


Wzory oświadczeń znajdują się w zakładce Pliki do pobrania, instrukcja.


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej krok po kroku - zobacz film


W kolejnych etapach Kandydat po zalogowaniu się na konto utworzone podczas rejestracji, w terminie określonym w harmonogramie w zakładce Osiągnięcia, będzie mógł wprowadzić do systemu oceny jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a także inne osiągnięcia wpisane na świadectwie oraz wyniki jakie uzyskał z egzaminu ósmoklasisty. Wprowadzone oceny, osiągnięcia oraz wyniki egzaminów muszą być zatwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie dostarczonych przez Kandydata dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu).


Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji dostępne są w menu po lewej stronie.


Życzymy trafnych wyborów